Tietosuojakäytäntö

 

1. REKISTERINPITÄJÄ
Hoitopalvelu Heidi Simola
Heinätori 7
33230 Tampere

 

2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSHENKILÖ
Heidi Simola
p. +358 40 509 2622
hoitopalvelu@heidisimola.fi

 

3. REKISTERIN NIMI
Hoitopalvelu Heidi Simola verkkopalvelut kattaen:
Hoitopalvelu Heidi Simolan julkiset verkkosivut eli www.heidisimola.fi ja vastaavat FBsivut
https://www.facebook.com/ Hoitopalvelu Heidi Simola.

 

4. EVÄSTEET
Hoitopalvelu Heidi Simola käyttää evästeitä verkkosivustoillaan. Hyväksyt evästeiden käytön jatkamalla sivustojen selaamista. Keräämme Google Analyticsin avulla tilastotietoja esimerkiksi sivustojen kävijämääristä ja suosituista sisällöistä. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle, kun hän vierailee sivustolla. Evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja eikä niitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen.
Mikäli haluat poistaa evästeitä selaimesi muistista, voit poistaa ne selaimen asetuksien kautta.
Sivustoillamme on myös painikkeita, joiden avulla voi jakaa sisältöjä sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asentaa eväste päätelaitteelle. Nämä evästeet eivät ole meidän hallinnassamme ja lisätietoja saa kyseisen palvelun verkkosivustolta.

 

5. HENKILÖ- ja ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS
Hoitopalvelu Heidi Simolan julkisten verkkosivujen ja tapahtumahallinnan osalta henkilö- ja asiakastietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etu. Verkkopalvelujen avulla Hoitopalvelu Heidi Simolan julkisia verkkosivuja sekä hallinnoida omia tapahtumia. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimintaan liittyvä sisäinen viestintä ja tiedottaminen mm. asiakaskirjein ja -tiedottein.
Henkilötietojen käsittelyn perusteena on suostumus.

 

6. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖ- JA ASIAKASTIEDOT
Rekisterinpitäjä (Hoitopalvelu Heidi Simola) käsittelee verkkopalveluiden ja
tapahtumahallinnan yhteydessä seuraavia rekisteröityjen henkilö- ja asiakastietoja:
Rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

 

7. TIETOLÄHTEET
Hoitopalvelu Heidi Simola saa verkkopalvelujen ja tapahtumahallinnan rekisteritiedot rekisteröidyltä itseltään.

 

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET JA SIIRROT
Hoitopalvelu Heidi Simola ei koskaan luovuta verkkopalvelujen tai tapahtumahallinnan tietoja ulkopuolisille tahoille.

 

9. TIETOJEN SUOJAUS JA SÄILYTYSAJAT
Henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt.
Kaikissa ylläpidollisissa toimissa käytetään vahvasti salattuja yhteyksiä. Kirjautuminen palvelimille on suojattu palomuurilla ja muin teknisin keinoin.
Hoitopalvelu Heidi Simola arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi Hoitopalvelu Heidi Simola huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä tietoja.
Hoitopalvelu Heidi Simola oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.
Hoitopalvelu Heidi Simola ei luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille eikä EU/ETA-alueen
ulkopuolelle.

 

10. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteriin tallennetut tiedot ja pyytää virheellisen tiedon oikaisua tai tietojen poistamista.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

11. YHTEYDENOTOT
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

 

12. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Mikäli Hoitopalvelu Heidi Simola muuttaa tätä selostetta, asetetaan muutokset näkyville selosteeseen päivitysmerkinnöin. Mikäli muutokset ovat
merkittäviä, niistä informoidaan myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai asiakkaille ja yhteistyökumppaneille tarkoitetussa uutiskirjeessä.